Zásady ochrany osobních údajů

Naším cílem je dělat peníze dostupné spravedlivým, jednoduchým a srozumitelným způsobem. V tomto dokumentu o ochraně osobních údajů zjistíte, jaké informace o vás shromažďujeme, co s nimi děláme a kdy je zveřejňujeme ostatním. Správce zpracování osobních údajů uvedený v těchto Zásadách ochrany osobních údajů je společnost Creamfinance Czech, s.r.o., se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha7, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 180184, IČ 24849707, www.creditair.cz. Vždy ochraňujeme vaše informace a pravidelně vylepšujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Obsah:

  1. Jak informace o mně shromažďujete?
  2. Proč o mně informace shromažďujete?
  3. Jak dlouho informace o mně uchováváte?
  4. Jak informace o mně analyzujete?
  5. S kým informace o mně sdílíte?
  6. Jak informace o mně chráníte?
  7. Jaká mám práva?
  8. Na koho se můžu obrátit?

1. Jak informace o mně shromažďujete?
Informace o vás sbíráme třemi způsoby:

1.1. Informace, které nám poskytujete:

1.2. Informace, které o vás získáváme

1.2.1. Úvěrová historie
Podle Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru jsme v okamžiku obdržení žádosti o úvěr povinni zhodnotit vaši úvěruschopnost. Proto si žádáme informace z různých úvěrových registrů a databází, abychom mohli vaši úvěruschopnost dostatečně posoudit.

1.2.2. Aktivita na našich webových stránkách
Abychom zlepšili kvalitu našich služeb, rychlost našich webových stránek a celého procesu schvalování půjček, společně s našimi partnery spolupracujeme na shromažďování Cookies.

Cookies vám umožňují využít naše služby a personalizovat vaše zkušenosti na našich stránkách. Říkají nám, které části našich stránek lidé navštívili, pomáhají nám měřit účinnost reklamy a vyhledávání na webu, dávají nám možnost nahlédnout do chování uživatelů, díky čemuž můžeme vylepšovat naše produkty a služby. Chcete-li cookies zakázat, obraťte se na poskytovatele svého internetového prohlížeče, kde zjistíte, jak to udělat. Vzhledem k tomu, že cookies jsou našich webových stránkách používány, jejich zakázáním můžete omezit fungování určitých částí našich stránek.

Na našich webových stránkách používáme následující typy souborů cookies:

Povinné soubory cookies
Tyto soubory cookies jsou nezbytné, abyste mohli procházet naše webové stránky a používat jejich funkce. Bez těchto souborů cookies nelze poskytovat služby jako je registrace, žádost o půjčku nebo přihlášení do klientské zóny.

Výkonné soubory cookies
Tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky (např. které stránky nejčastěji navštěvujete). Tato data mohou být použita k optimalizaci našich webových stránek a usnadnění orientace na nich. Tyto cookies jsou také používány, abychom věděli, že jste se na naše webové stránky dostali přes stránku některého z našich partnerů také jestli vaše návštěva vyústila ve využití našeho produktu nebo služby, včetně podrobností o tomto produktu nebo službě. Tyto soubory cookies neshromažďují vaše identifikační údaje. Všechny informace, které tyto cookies shromažďují, jsou anonymní.

Funkční soubory cookies
Tyto soubory cookies umožňují našim webovým stránkám pamatovat si volby, které provádíte při jejich prohlížení. Informace, které tyto soubory cookies shromažďují, vás nemohou osobně identifikovat a také nemohou sledovat vaši aktivitu na jiných než našich webových stránkách.

1.2.3. Technické informace
Od našich spolupracujících partnerů dostáváme informace o telefonním čísle, ze kterého jste volali náš zákaznický servis. Přijímáme údaje o zařízení, které používáte k přihlášení na naše webové stránky. Sbíráme také informace o vašich návštěvách na našich webových stránkách.

1.2.4. Informace od třetích stran
Spolupracujeme s třetími stranami, na jejichž webových stránkách můžete vyplnit formulář žádosti o půjčku. Tito partneři sami půjčky neposkytují. Pokud na jejich stránkách vyplníte jednoduchý formulář žádosti o půjčku a potvrdíte souhlas se zpracováním osobních údajů, obdržíme na základě dohody uzavřené mezi námi a těmito třetími stranami informaci o vašem požadavku a také informace o vás, které jste do formuláře žádosti vyplnili. Tyto informace zpracováváme za účelem vyřízení vaší žádosti o půjčku.

2. Proč o mně informace shromažďujete?

Údaje subjektu údajů Účel zpracování Právní základ Můžete získat půjčku, pokud nám tato data neposkytnete? Můžete nás požádat o opravu těchto informací?
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Číslo občanského průkazu
Číslo bankovního účtu
Zpracování žádosti o úvěr
Kontrola proti praní špinavých peněz
Uzavření a plnění smlouvy
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Ne Ano
Kontaktní
informace
Zpracování
žádosti o úvěr
Uzavření a plnění
smlouvy
Ne Ano
Informace o
vašich příjmech
a výdajích,
zaměstnání a zaměstnavateli
Posouzení
úvěruschopnosti
Zákon č. 257/2016
Sb., o
spotřebitelském
úvěru
Ne Ano
Výpis z
bankovního účtu
Posouzení
úvěruschopnosti
Uzavření a
plnění smlouvy
Zákon č. 257/2016
Sb., o
spotřebitelském
úvěru
Ano Ano
Hlasové záznamy
komunikace
(telefonické hovory)
Ochrana osobních údajů
Uzavření a plnění smlouvy
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském
úvěru
Ne Ne
Informace o
chování na
našich stránkách
Posouzení
úvěruschopnosti
Předcházení
podvodům
Zákon č. 257/2016
Sb., o
spotřebitelském
úvěru
Uzavření a plnění
smlouvy
Ne Ne
Informace o
zařízeních
používaných na
našich webových
stránkách
Posouzení
úvěruschopnosti
Identifikace
zákazníka
Předcházení
podvodům
Zákon č. 257/2016
Sb., o
spotřebitelském
úvěru
Uzavření a plnění
smlouvy
Ne Ne
Informace z
úvěrových
Posouzení
úvěruschopnosti
Zákon č. 257/2016
Sb., o
Ne Ne
Údaje subjektu údajů Účel zpracování Právní základ Můžete získat půjčku, pokud nám tato data neposkytnete? Můžete nás požádat o opravu těchto informací?
databází
a veřejných
registrů
spotřebitelském
úvěru
Uzavření a plnění
smlouvy
Informace o
splácení půjčky
Posouzení
úvěruschopnosti
Správa půjčky
Zákon č. 101/2000
Sb., o ochraně
osobních údajů
Uzavření a plnění
smlouvy
Ne Ne
Jméno a příjmení
Kontaktní
informace
Smlouva o půjčce
Přijaté platby
Hlasové záznamy
telefonních
hovorů
Vymáhání
dlužné částky
Legitimní zájem Ne Ano
Jméno a příjmení
Rodné číslo
Kontaktní údaje
(adresa, telefonní
číslo, e-mail)
Marketingové
účely
Souhlas Ano Ano
Informace o
splácení půjčky
Marketingové
účely
Souhlas Ne Ne

3. Jak dlouho informace o mně uchováváte?
Vaše údaje týkající se žádosti o půjčku nebo jejího splacení uchováme, dokud nebude dlužná částka splacena. Pokud ověříme, že nežádáte o půjčku na financování terorismu nebo na pomoc při praní špinavých peněz na základě Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování, máme legální povinnost dle Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, především dle § 78, uchovat všechny nezbytné informace po dobu dalších 5 let od splacení úvěru nebo po dobu 1 roku od zamítnutí žádosti o úvěr.

Pokud se vám nedaří splatit dluh, pak vaše osobní údaje uchováme, dokud je neprodáme odborníkům na vymáhání pohledávek, nebo až do uplynutí 10 let ode dne poslední platby, kterou jste učinili, a to na základě Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Informace, které jste nám poskytli na základě souhlasu, uložíme, dokud jej neodvoláte.

4. Jak informace o mně analyzujete?
Ujistíme se, že jednáte v dobré víře a vyhodnocujeme vaši úvěruschopnost automatizovanými prostředky, aby vaše žádost o půjčku byla co nejdříve vyřešena. Toto nám dovoluje rozhodnout, zda vám půjčku poskytneme, v jaké výši a za jakých podmínek. Posouzení vaší úvěruschopnosti je pro vás výhodné, protože díky tomu můžeme individuálně posoudit informace získané o vás a přizpůsobit podmínky půjčky vašim možnostem a potřebám. Proces popsaný níže trvá asi 15 minut.

Následující automatizovaný postup rozhodování je založen na požadavcích Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který vyžaduje, abychom před poskytnutím půjčky dostatečně posoudili vaši úvěruschopnost, takže si můžete být jisti, že půjčku budete schopni splatit. Pokud máte námitky k automatizovanému postupu rozhodování, bohužel nebudeme schopni posoudit vaši úvěruschopnost, vypočítat podmínky půjčky a půjčit vám peníze, tedy s vámi uzavřít smlouvu. Máte ale právo nás kontaktovat a požádat našeho zaměstnance, aby přezkoumal rozhodnutí o vaší žádosti o úvěr (viz část 7).

V procesu schvalování půjčky a stanovení jejích podmínek (vypracování smlouvy) používáme algoritmus, pomocí kterého analyzujeme vaše data ve čtyřech krocích:

Krok 1: Identifikujeme vás a ujistíme se, že jednáte v dobré víře
Analyzujeme informace o zařízení, které používáte k vyplnění vaší žádosti a informace shromážděné prostřednictvím polí online registrace. Ověřujeme platnost vaší e-mailové adresy, telefonních čísel a dalších údajů zadaných při registraci. V tomto kroku používáme jak informace, které jste nám poskytli, tak informace poskytnuté naším partnerem Risk.Ident GmbH (Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Germany, e-mail: contact@riskident.com). Musíme také ověřit vaši totožnost, a to prostřednictvím bankovního účtu. Pro identifikaci vám nabízíme online službu poskytovanou naším partnerem (Instantor) nebo zaslání registračního poplatku specifikovaného v úvěrové smlouvě.

Například: Pokud je vám 17 let, vaše žádost není v souladu s věkovým omezením pro žadatele stanoveným v občanském zákoně a se zásadami společnosti a nebudeme vám moci půjčit.

Pokud informace shromážděné v důsledku kroku 1 neobsahují žádné známky možného podvodu nebo nesplnění některých základních podmínek (např. minimální věk), vyhodnocovací algoritmus se přesune do kroku 2.

Krok 2: Ujistíme se, že budete mít prostředky k splacení úvěru
Analyzujeme informace o vašich příjmech a nákladech podle pokynů Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zde používáme informace, které jste uvedli v žádosti, stejně jako informace z úvěrových databází a registrů o vašem dluhu, zpožděných platbách, historii úvěrů a výpisu z vašeho účtu. Takto vytvoříme váš profil.

Například: Pokud je splácení vašeho úvěru v prodlení, možnost získat nový úvěr se snižuje. Pokud byla splátka vašeho úvěru v prodlení dlouhou dobu a nekontaktovali jste nás, nemůžeme vám bohužel znovu půjčku poskytnout.

Pokud informace shromážděné v kroku 2 neukazují, že vám nemůžeme poskytnout půjčku, vyhodnocovací algoritmus se přesune do kroku 3.

Pokud byste se rádi dozvěděli, jaké informace obdržíme z databází a registrů, obraťte se prosím přímo na tyto databáze:

SOLUS
Adresa: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč
E-mail: info@solus.cz
Telefon: +420 222 368 708
Intrum Justicia s.r.o.
Adresa: Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9 - Prosek
E-mail: contact@intrum.cz
Telefon: +420 277 003 700
CRIF – Czech Credit Bureau
Adresa: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
E-mail: info.cz@crif.com
Telefon: +420 277 778 530
CRIF – Registr platebních informací s.r.o. (REPI)
Adresa: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
E-mail: info@repi.cz
Telefon: +420 844 111 777
CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (BRKI)
Adresa: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
E-mail: klient@cbcb.cz
Telefon: +420 844 111 777
+420 277 778 600
CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. (NRKI)
Adresa: Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4
E-mail: klient@crif.com
Telefon: +420 844 111 777
+420 277 778 650
Společnost pro informační databáze, a.s. (TelcoScore)
Adresa: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč
E-mail: info@sid.cz

Krok 3: Posoudíme vaši úvěruschopnost
V tomto kroku přidělíme vašemu profilu určité kreditní skóre nebo úvěruschopnost. Kreditní skóre je matematický vzorec, který používá všechny dříve shromážděné informace o vás. Kreditní skóre vyjadřuje vaši schopnost splácení v číslech a pomáhá nám ujistit se, že budete moci půjčku splatit. Čím je vyšší riziko, že půjčku nebudete moci splatit, tím větší je pravděpodobnost, že vaši žádost o půjčku zamítneme.

Základní parametry, které ovlivňují vaši kreditní historii:

Krok 4: Vydáme odborné stanovisko k vaší úvěruschopnosti
Pokud by předchozí kroky vedly k domněnce, že jste udělali chybu při dokončení své žádosti nebo pokud je vaše skóre nízké, můžeme vám zavolat, abyste pomohli zlepšit vaše kreditní skóre. Můžeme se například zeptat na doplňující otázky týkající se vašeho pracoviště, bydliště aj. Pokud se nám v takovém případě nepodaří vás zastihnout, budeme muset bohužel vaši žádost o půjčku zamítnout.

Reklama
Všichni naši zákazníci mohou čerpat výhody vyplývající z věrnosti a řádného splacení půjčky. Z tohoto důvodu jsme vás požádali souhlas s přípravou těchto speciálních nabídek a profilováním. Naším cílem je možnost posoudit, zda vám můžeme poskytnout speciální nabídky založené na splácení úvěrů a dalších informacích získaných z vašeho profilu. Máte právo kdykoli odmítnout zasílání obchodních nabídek a také vznést námitku vůči profilování, a to tak, že nás kontaktujete (viz část 7).

5. S kým informace o mně sdílíte?

Sdílíme informace s úvěrovými databázemi, registry dlužníků a dalšími společnostmi, které nám pomáhají posoudit rizika, předcházet podvodům a vyhodnotit vaši bonitu. Poskytujeme informace poskytovateli platebních služeb (např. bance) za účelem převodu půjčky na váš bankovní účet. Můžeme zveřejňovat informace společnostem, které nám pomáhají v našich marketingových aktivitách. Shromažďované údaje můžeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sdílet s našimi smluvními zpracovateli za účelem zpracování. Případnými zpracovateli mohou být naši obchodní partneři, u nichž jste uzavřeli naši Smlouvu o spotřebitelském úvěru, jestliže jste nepoužili přímý on-line komunikační kanál.

Zavedli jsme různé nástroje a služby, které usnadňují naši spolupráci a urychlují komunikaci. Z tohoto důvodu sdílíme vaše kontaktní informace s takovými poskytovateli komunikačních služeb, jako jsou Mail Komplet a Messente. Pomáhají nám upozorňovat na platební lhůty nebo nabízet nové služby. Daktela s.r.o. nám pomáhá zaznamenávat telefonní hovory, abychom se mohli například telefonicky dohodnout na splátkách. Poskytovatelem služeb IT infrastruktury je naše sesterská společnost Cream Finance IT Austria GmbH.

Pokud nebudete úvěr splácet v souladu s podmínkami smlouvy o půjčce, můžeme informace o vaší dlužné částce zaslat úvěrovým databázím a registrům, a také zvážíme potřebu zapojit odborníky k vymáhání dluhu. V takovém případě zpracováváme vaše osobní údaje, abychom zajistili náš legitimní zájem při vrácení peněz. Pokud se rozhodneme převést váš dluh na poskytovatele služeb vymáhání pohledávek, poskytneme jim vaše jméno, příjmení, všechny kontaktní údaje, informace o všech předchozích platbách, kopii smlouvy o půjčce a veškeré její změny.

Jsme povinni zveřejnit informace o poskytnutých službách, pokud takové zveřejnění má právní základ a je definováno platnými zákony. Například v případě, kdy musíme odpovědět na žádost veřejných orgánů, chránit vás nebo jiné osoby nebo chránit naše práva.

6. Jak informace o mně chráníte?

Zajišťujeme fyzické, technické a administrativní zabezpečení, které pomáhá chránit soukromí vašich dat a osobních údajů. Pravidelně aktualizujeme a testujeme naši bezpečnostní technologii. Omezujeme přístup k vašim osobním údajům pouze těm zaměstnancům, kteří tyto informace potřebují, aby vám mohli poskytnout požadované služby. Školíme naše zaměstnance za účelem dodržování důvěrnosti, zabezpečení soukromí a vašich údajů. Pokud budeme mít podezření, že některé z vašich osobních údajů byly ztraceny a mohly by být zpřístupněny třetí straně, obdržíte od nás osobní oznámení. Upozorňujeme, že přenos dat prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Přestože přijímáme veškerá výše uvedená opatření, nemůžeme zaručit stoprocentní ochranu a bezpečnost informací, které nám jsou zasílány elektronicky. Předávání jakýchkoli údajů z vaší strany probíhá výlučně na vaše nebezpečí. Také výhradně vy odpovídáte za bezpečnost a utajení vašeho hesla do klientské zóny.

Pokud jste nedosáhli věku 18 let, ale vyplnili si žádost o půjčku, vaše údaje budou automaticky smazány a nebudou dále uchovávány.

7. Jaká mám práva?

Máte příležitost zjistit, co a jak s vašimi údaji děláme a v některých případech nás požádat, abychom je zpracovávali v menší míře. Jste-li naším klientem, připravili jsme pro vaše pohodlí sekci „Moje soukromí“ ve vaší klientské zóně, kde můžete klást otázky týkající se zpracování vašich dat a zdarma uplatňovat vaše práva, kterými jsou:

* Pokud na základě vaší žádosti odstraníme váš profil nebo vaše údaje, nebudeme vás následně schopni identifikovat. Přesto následně pravděpodobně nebudete moci využívat benefity nového klienta, a to díky pseudonymizaci a anonymizaci údajů.

Chcete-li uplatnit vaše práva či máte jinou žádost, můžete nás informovat ústně (telefonicky), písemně (pomocí zabezpečeného elektronického podpisu nebo zasláním vámi podepsané žádosti) nebo prostřednictvím vaší klientské zóny. Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, vás budeme vždy informovat.

Naše kontaktní údaje:
Telefon: +420 222 200 523
E-mail: info@creditair.cz
Adresa: Creamfinance Czech, s.r.o.
Argentinská 286/38
170 00 Praha 7 Holešovice

8. Na koho se mohu obrátit?

Důsledně pracujeme na ochraně vašich osobních údajů a na zajištění transparentnosti činností v oblasti jejich zpracování. Pokud se však objeví nějaké problémy nebo máte otázky týkající se zpracování dat, obraťte se na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“). Pověřenec je připraven zodpovědět veškeré vaše otázky týkající se zpracování osobních údajů u společnosti Creamfinance Czech, s.r.o. Na našeho Pověřence se můžete kdykoli obrátit na e-mailu: dpo@creditair.cz nebo na adrese: Creamfinance Czech, s.r.o., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 Holešovice. Prosíme, popište své dotazy nebo požadavky co nejpodrobněji, abychom byli schopni je vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Naše aktivity v oblasti ochrany osobních údajů monitoruje Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Platnost tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Tento dokument Zásady ochrany osobních údajů začne platit v okamžiku publikování na našich webových stránkách. Všechny předchozí publikované verze jsou v okamžiku publikování neplatné.